НачалоПредстоящо За Дружеството Поучителни и смешни Галерия Полезни и интересни ФорумВестник Чирпански новини

 

 БЛОГ

Добре дошли !
на страницата на Чирпанското туристическо дружество "СРЕДНОГОРЕЦ"
Тук можете да се информирате за дейността и историята на туризма в Чирпански регион. Ще публикуваме и актуална информация за предстоящи турове и други събития. Приятно разглеждане.

ПОКАНА
 

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел - ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „СРЕДНОГОРЕЦ” гр.Чирпан, Ви кани да присъствате на Отчетно-изборно СЪБРАНИЕ на Дружеството, което ще се проведе на 30.03.2018 г. от 17,30 часа в ресторант “Строител” гр. Чирпан, при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на УС за дейността на Дружеството през 2017 г.

2. Доклад на Инспектората на Дружеството за 2017 г.

3. Освобождаване на Председателя на ТД и на УС.

4. Освобождаване на Инспектората.

5. Избор на нов Управителен съвет.

6. Избор на Председател на дружеството.

7. Избор на Инспекторат на дружеството.

8. Избор на делегат за Общото събрание на БТС.

При липса на кворум в определения час, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе на същия ден от 18,30 часа, на указаното по-горе място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове. Материалите по дневния ред са на разположение на членовете в управлението на Дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) Г. Жеков

 

 

Информация за хижа Каваклийка

 

 

 

 

 

Двудневна екскурзия-поход

До х. Хр. Смирненски в Рила

от 17 до 18 март

 

 

Срок за записване:

Най-късно до 12 март

На тел:  0885 787 420

 

* * *

 


Logo

Content copyright © Chirpan Tourist Society - SREDNOGORETS [2010]. Individual works copyright © the named photographer [2010]