НачалоПредстоящо За Дружеството Поучителни и смешни Галерия Полезни и интересни ФорумВестник Чирпански новини Профил на купувача Проекти

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА


 

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

ОТНОСНО: „Oрганизиране и провеждане на еко-излет (включваща логистика и материали), еднодневен семинар с екологична насоченост (включително логистика и материали), фотоизложба (организиране и провеждане с необходимите човешки ресурси и материали) и изработване на информационни артикули»  ТУК

 

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

ОТНОСНО: „„Осигуряване на кафе-паузи при организиране на семинар, насочен към младите хора за повишаване на тяхната екологична култура за опазване на природното наследство и при организиране на еко-излет с начална точка град Чирпан»не с необходимите човешки ресурси и материали) и изработване на информационни артикули»  ТУК

 
Пазарна консултация във връзка с кандидатстването с проект пред МИГ Чирпан (публикувана на 04.01.2019 г.) - ТУК
Пазарна консултация във връзка с кандидатстването с проект пред МИГ Чирпан (публикувана на 04.01.2019 г.) - ТУК
 

 

 


Locations of visitors to this pageContent copyright © Chirpan Tourist Society - SREDNOGORETS [2010]. Individual works copyright © the named photographer [2010]