Информация за хижа Каваклийка

ХИЖА КАВАКЛИЙКА – информация и резервации – сайт на хижата

/стопанисва се от ТД“Средногорец“/

Анкетна карта за туристически обект “Каваклийка”

1.Вид – хижа
2.Местоположение на обекта – Средна гора, м. Каваклийка.
3.Надморска височина – 1050 м.
4.Капацитет на обекта – 50 легла.
5.Капацитет на стаите в сградата
– с 2 легла – 9 стаи;
– с 3 легла – 1 стая;
– 5-8 легла – 2 стаи;
– над 8 легла – 1 стая.
6.Санитарни възли и бани – етажни WC и баня.
7.Електрозахранване – национална мрежа.
8.Отопление – печки на твърдо гориво.
9.Паркинг за МПС – да.
10.Хранене – туристическа столова за консумиране на собствена храна.
11.Помещение за социални контакти – зала за тихи игри.
12.Спорт и услуги – спортна площадка.
13.Контакти – 0882 966 415
; 0886 51 42 72; 0882 966 442 ;
14.Достъпност – асфалтов път.
15.Съседни туристически обекти и маршрути:
15.1.х. Братан – 3,5 ч.
15.2.х. Свежен – 7.00 часа
15.3.м. Калето – 1.00 час
15.4.природна забележителност Кичестия габър – 2.00 часа
15.5.природна забележителност Кутела – 2.00 часа
16.Изходни пунктове на туристически обекти:
16.1.Чирпан – 45 км
16.2.Горно Ново село – 5 км, 1 час
16.3.с. Турия – 17 км, 3 часа
17.Стопанисващ орган: ТД „Средногорец“ – гр. Чирпан, бул.Георги Димитров № 67; тел. 0882 966 442 ; 0882 966 415
,

email: td.chirpan@gmail.com