ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ОТНОСНО: „Oрганизиране и провеждане на еко-излет (включваща логистика и материали), еднодневен семинар с екологична насоченост (включително логистика и материали), фотоизложба (организиране и провеждане с необходимите човешки ресурси и материали) и изработване на информационни артикули»  ТУК
 ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ОТНОСНО: „Осигуряване на кафе-паузи при организиране на семинар, насочен към младите хора за повишаване на тяхната екологична култура за опазване на природното наследство и при организиране на еко-излет с начална точка град Чирпан с необходимите човешки ресурси и материали и изработване на информационни артикули“  ТУК 
Пазарна консултация във връзка с кандидатстването с проект пред МИГ Чирпан (публикувана на 04.01.2019 г.) – ТУК
Пазарна консултация във връзка с кандидатстването с проект пред МИГ Чирпан (публикувана на 04.01.2019 г.) – ТУК