Еднодневен туристически пешеходен преход 

„Опознай родния край!”

Еднодневен туристически пешеходен преход (около 4 часа): Чирпан – с. Зетьово – с. Златна ливада – манастир „Св. Атанасий”. Участие в традиционния фолклорен празник „Гласове и ритми от Тракия”).
Дата – 11 май, събота
Място и час на тръгване – 7,00 ч. от Туристическия дом (до „Катюша”).
Връщане– с автобус с автобус около 14,30 – 15,00 часа- място за качване – на метри от разклона: пътя за манастира – пътя за вливане в магистрала „Марица“.
ЗАПОВЯДАЙТЕ С НАС !

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел – Туристическо дружество „СРЕДНОГОРЕЦ” гр.Чирпан, Ви кани да присъствате на редовно ОБЩО СЪБРАНИЕ на Дружеството, което ще се проведе на 29.03.2024 г. от 17,30 часа в залата на ресторант „Баш чадъра” гр. Чирпан, при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на УС за дейността на Дружеството през 2023 г.е Годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.

2. Доклад на Инспектората за дейността на Дружеството през 2023 г.

3. Приемане на изменен Устав на Туристическо дружество „Средногорец”, съобразен с действащото законодателство.

4. Освобождаване членове на ръководните и на контролните органи на дружеството.

5. Избор на членове на ръководните и на контролните органи на дружеството.

6. Избор на делегат и резервен делегат за Общото събрание на БТС.

При липса на кворум в определения час, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе на същия ден от 18,30 часа, на указаното по-горе място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове. Материалите по дневния ред са на разположение на членовете в управлението на Дружеството.

От УС