ГОДИШЕН ПЛАН за 2023г

ФЕВРУАРИ

* 1-12 – Стара планина – х.”Българка”, ръководител: Даниел Бонев

МАРТ

* 3-ти. Екскурзия-поход до връх Шипка заедно с ЮТК „Самодивец”

* 18-19 – Източни Родопи. Забележителности в района на Крумовград – двудневна, водач Георги Жеков, УС

АПРИЛ

* 22-23 – Източни Родопи – екскурзия, с кратки преходи в района на Ивайловград, двудневна, водач Стефан Аврамов.

МАЙ

* 2 – Еднодневен преход до манастир „Св. Атанасий” Зл. ливада и участие във фолклорния празник „Гласове и ритми от Тракия”, орг. УС

* 19-21 – Кюстендил, връх Руен – тридневна, орг. УС

* Ботева чета (27 май-2 юни), съвместно с ЮТК „Самодивец”, УС

ЮНИ

  • 17 – Лавандуловите пътеки на Средно Градище, еднодневен, А. Колев
  • Яворовите места: с. Голешево и пещерата Капе в Гърция, заедно с ЮТК „Самодивец”.
  • Края на юни – С велосипед до морето, тридневна. Даниел Бонев.

ЮЛИ

  • 6-9 – Северозападна Гърция, районът на Тимфи, три нощувки, Георги Жеков.
  • 19-23 – Стара планина, петдневна: хижите: „Дерменка”, „Козя стена”, „Вежен”, „Паскал”, Драгомир Манев.

АВГУСТ

* 9-13 – Пирин планина, петдневна, базов лагер на х. „Бъндерица”, лъчове по избор, Драгомир Манев.

СЕПТЕМВРИ

* 5-6 Туристически поход, бягане и колоездене „По пътя на чирпанската чета” до с. Съединение (26 км) и обратно, „Чирпан бяга”, УС, Иван Станчев.

* 22-23 (24) – екскурзия с кратки преходи в района на Провадия, Девня и Варна. УС

ОКТОМВРИ

  • 14-15 – Източни Родопи, района на Златоград и Кирково, с кратки преходи, водач Стефан Аврамов

НОЕМВРИ

  • 11-12 – Средна гора. х. Средногорец, връх Богдан. УС, Драгомир Манев, Даниел Бонев

ДЕКЕМВРИ  

* 16-17 – Каваклийка. Годишен отчет сред природата, УС

Допълнителни прояви (при сформиране на група)

1.. Планина Олимп, връх Митикас, 3-4 дни, септември. Христо Тенчев.

2. Родопски язовири, обиколка (за група „Чирпан бяга”, 22 км) Голям Беглик – Широка поляна.

Забележка. Планът е отворен за допълнения. Конкретните дати на проявите ще бъдат уточнени до дни.

jpeg
psdhttps://drive.google.com/file/d/1qm5medbRsosWMi1CCYgjABb3S8OJF0IY/view?usp=sharing